Algemene

VOORWAARDEN


Bij het boeken van een fotoshoot ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.


Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotografe Vanessa Hofstra. Bij het boeken van een shoot geef je toestemming voor het publiceren van de foto’s op de website vanessahofstra.nl, facebook en instagram en evt. reclamemateriaal. Indien foto’s commercieel gepubliceerd (in tijdschriften e.d.) zullen worden dan zal hier apart toestemming voor worden gevraagd. Voor wat betreft de intiemere foto’s, bijvoorbeeld bij een zwangerschapsshoot, zijn er natuurlijk uitzonderingen en kun je bij mij aangeven welke foto’s je niet gepubliceerd wenst hebben.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de fotografe, bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken.


Fotoshoot

Om een afspraak voor een fotoshoot vast te leggen mailt de fotografe altijd een bevestiging. De afspraak is pas definitief zodra je de bevestiging ontvangen hebt.


Betaling

Na het ontvangen van de fotoselectie uit de persoonlijke online galerij ontvang je een factuur. De factuur dient betaald te worden binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. Producten worden geleverd als de betaling binnen is. Het bedrag kan ook op de dag van de shoot contant en gepast worden afgerekend.


Cadeaubonnen en kortingsbonnen

Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Vanessa Hofstra Fotografie en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd.


Annuleringsvoorwaarden

In geval van ziekte is het mogelijk om minimaal 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten. Bij een annulering binnen 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht. Newbornshoots zijn hierop een uitzondering aangezien je hier nooit op vooruit kan kijken, alles in overleg. Bij het verzetten van een Newbornshoot worden er ook geen kosten in rekening gebracht. Indien de fotografe de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal in overleg de afspraak verzet worden naar een nieuwe datum. De fotografe zal ten alle tijden de veiligheid/ gezondheid van de newborn voorop stellen, dus bij ziekte/ verkoudheid zullen we samen op zoek gaan naar een nieuwe datum.


Aansprakelijkheid

Vanessa Hofstra Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet door de fotografe. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Vanessa Hofstra Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd of niet besteld zijn bij www.profotonet.nl


Privacy en persoonsgegevens

Vanessa Hofstra Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. ) openbaar maken of zonder jouw toestemming doorgeven aan anderen.